نمرات ,میکنم

نمرات

:: نمرات
نمرات ,میکنماز کلیه دانشجویان گرامی که در انتظار نمرات بودند و در بخش نظرات اعلام کرده بودند که از انتظار خسته شدند، بدلیل تاخیر عذرخواهی میکنم. با توجه به اینکه در حال برنامه ریزی و ارایه دروس ترم آینده دانشگاه هستم فرصت تصحیح برگه ها رو نداشتم.

امروز بعد از ظهر نمرات رو همینجا اعلام میکنم و تا ساعت 23 امشب اعتراضات را بررسی و نمرات را در سامانه سجاد ثبت میکنم.

 

منبع اصلی مطلب : علمی کاربردی دورود IT
برچسب ها : نمرات ,میکنم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : نمرات


اعلام ,شبکه ,سازی ,برنامه ,کلاس ,سازی شبکه ,برنامه سازی ,کلاس برنامه

کلاس برنامه سازی شبکه

:: کلاس برنامه سازی شبکه
اعلام ,شبکه ,سازی ,برنامه ,کلاس ,سازی شبکه ,برنامه سازی ,کلاس برنامهبا توجه به تعطیلات این هفته و احترام به حقوق دانشجویان برگزاری یا عدم برگزاری کلاس برنامه سازی شبکه (روز سه شنبه) را در نظرسنجی قرار میدهیم. با توجه به رای اکثریت اعلام خواهم کرد که کلاس برگزار میشود یا خیر.

فقط دانشجویان برنامه سازی شبکه (با ذکر نام خانوادگی) نظر خود را اعلام نمایند. تا ساعت 24 روز یکشنبه زمان اعلام نظر وجود دارد.

منبع اصلی مطلب : علمی کاربردی دورود IT
برچسب ها : اعلام ,شبکه ,سازی ,برنامه ,کلاس ,سازی شبکه ,برنامه سازی ,کلاس برنامه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : کلاس برنامه سازی شبکه


شبکه ,سازی ,برنامه ,کلاس ,سازی شبکه ,برنامه سازی ,کلاس برنامه

کلاس برنامه سازی شبکه

:: کلاس برنامه سازی شبکه
شبکه ,سازی ,برنامه ,کلاس ,سازی شبکه ,برنامه سازی ,کلاس برنامهبا توجه به تعطیلات این هفته و احترام به حقوق دانشجویان برگزاری یا عدم برگزاری کلاس برنامه سازی شبکه (روز سه شنبه) را در نظرسنجی قرار میدهیم. با توجه به رای اکثریت اعلام خواهم کرد که کلاس برگزار میشود یا خیر.

فقط دانشجویان برنامه سازی شبکه (با ذکر نام خانوادگی) نظر خود را اعلام نمایند.

منبع اصلی مطلب : علمی کاربردی دورود IT
برچسب ها : شبکه ,سازی ,برنامه ,کلاس ,سازی شبکه ,برنامه سازی ,کلاس برنامه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : کلاس برنامه سازی شبکه